Selecteer een pagina

De Sint-Niklaaskerk in Gent is onderdeel geweest van een vakantie van Edwin en Patricia in 2022 naar Gent in België.

Sint-Niklaaskerk – Gent – België

Voordat de huidige Sint-Niklaaskerk gebouwd werd, stond er sinds de 12e eeuw nog een eerdere kerk. Dit was een eenvoudige driebeukige kruiskerk in Romaanse stijl, waarvan nog sporen werden teruggevonden tijdens opgravingen. Deze 1e Sint-Niklaaskerk werd al snel te klein en werd afgebroken om een grotere Sint-Niklaaskerk te bouwen. Aan het begin van de 13e eeuw startte men met het bouwen van de nieuwe kerk. Ze werd in verschillende fases opgetrokken: eerst werd het schip gebouwd in een vroeggotische stijl, dan de dwarsbeuk, de vieringtoren en het koor in de bouwstijl van de Scheldegotiek. 

Gent Sint-Niklaaskerk

Terwijl Gent uitgroeide tot een zeer belangrijke, middeleeuwse stad, kreeg de Sint-Niklaaskerk vanaf de 13e eeuw de extra functie van belfort. Aan het begin van de 14e eeuw was de kerk af. Maar ook deze kerk was al snel te klein en moest de Gentse grootheid weerspiegelen. Aangezien het om enorme constructies ging, bleef de bouw vaak enkele eeuwen aanslepen. Om die reden zie je verschillende bouwfases in de Sint-Niklaaskerk.

Plattegrond

Hieronder zie je een plattegrond van de Sint-Niklaaskerk.

Plattegrond Sint-Niklaaskerk in Gent

Lantaarntoren

De pracht en praal komt je meteen al tegemoet als je de Sint-Niklaaskerk binnen komt lopen. Het zicht recht naar boven in de lantaarntoren is ook prachtig! De lantaarntoren is een vieringtoren die het transept verlicht en de luchtbogen van het hoofdkoor. De toren heeft een hoogte van 76 meter.

Gent Sint-Niklaaskerk Lantaarntoren

Preekstoel

De preekstoel staat vlakbij bij de entree. Deze werd van 1669 tot 1670 vervaardigd door schrijnwerker Norbert Sauvage. De beeldhouwer is onbekend. Je ziet de vier evangelisten: Lucas (stier), Mattheus (mens), Marcus (leeuw) en Johannes (arend). De vier kerkvaders zijn: Augustinus (met een hart op de stola), Gregorius (met een duif op de schouder), Hieronymus (op de deur) en Ambrosius (links). Op de vier hoeken staan engeltjes met de symbolen van de vier elementen: aarde (bloemenkorf), water (vis), lucht (arend en ster) en vuur (fakkel). Het klankbord wordt door twee engelen ondersteund en door twee cherubs bekroond. Zij vervangen het oorspronkelijke wapenschild van de familie Van Biervliet, dat na de Franse Revolutie werd weggenomen.

Gent Sint-Niklaaskerk Preekstoel

Hoofdaltaar

Het hoofdaltaar van de Sint-Niklaaskerk toont het schilderij ‘De aanstelling van Nicolaas als bisschop van Myra’ van Nicolas De Liemaecker (1575–1646). Het altaarschilderij toont de aanstelling van Nicolaas als bisschop van Myra. De legende verhaalt hoe de voorzitter van de raad een visioen kreeg waarin hem gezegd werd dat hij de volgende ochtend naar de kerkdeur moest gaan. Er moest op dat moment net een nieuwe bisschop gekozen worden. De eerste man die daar de naam Nicolaas zou dragen, moest tot bisschop worden gewijd. De eenvoudig geklede Nicolaas deinst verschrikt terug wanneer de voorzitter hem bij de arm grijpt. Het schilderij dateert van omstreeks 1630–1632 en werd in 1678 vergroot om in het nieuwe hoofdaltaar van Mattheus van Beveren te passen.

Gent Sint-Niklaaskerk Hoofdaltaar

Het hoofdaltaar heeft 3 glasramen. Deze 3 glasramen zijn een ontwerp van de Gentse glaskunstenaar Herman Blondeel. Het ontwerp stelt de 7 sacramenten voor, uitgebeeld in 7 horizontale banden en uitgestrekt over 3 ramen. Na het overlijden van Blondeel werd het werk door Patrick Romain voortgezet en in 2004 ingehuldigd.

Glas-in-Lood ramen

In de kerk zelf vind je nog meer glas-in-Lood ramen. De neogotische glasramen zijn van Jean-Baptiste Capronnier, ze staan in de kapellen van de Gelovige Zielen (1851) en de Nood Gods (1860). Het ene stelt een allegorie op het lijden van Christus voor, het andere Maria met kind. De beide glasramen, die oorspronkelijk in een 17de-eeuwse raamverdeling waren ingewerkt, werden na hun restauratie als een onafhankelijk lichtscherm teruggeplaatst. 

Gent Sint-Niklaaskerk Glas-in-Lood-Ramen

Zijkapellen

De kooromgang bevat 10 zijkapellen en 5 straalkapellen met imposante portiekaltaren. De aankleding en het meubilair evolueerden doorheen de tijd. Er werden verschillende heiligen vereerd, de kleurstelling werd aangepast en de ornamenten uit oude altaren kwamen opnieuw in het bezit van de Sint-Niklaaskerk. De kapellen zijn rijkelijk uitgewerkt met kunstwerken uit de 17de tot de 20ste eeuw.

Gent Sint-Niklaaskerk Zijaltaren
Gent Sint-Niklaaskerk Zijaltaar
Gent Sint-Niklaaskerk

Apostelbeelden

De twaalf apostelbeelden stammen uit de 17e eeuw. De beelden van de heilige Petrus met boek en sleutel, de heilige Andreas met het schuine Andreaskruis en de heilige Jacobus de Meerdere met pelgrimsstaf en open boek zijn in 1642 gemaakt door Claude Le Fer I. Van de overige apostelbeelden is niet bekend wie de beeldhouwer is.

Gent Sint-Niklaaskerk
Gent Sint-Niklaaskerk Standbeelden

Orgel

Het orgel van de Sint-Niklaaskerk werd in 1856 ingehuldigd. Dit orgel is gemaakt door het beroemde Parijse huis Cavaillé-Coll, de neogotische decoratie van de orgelkast en het doksaal zijn gemaakt door de beeldhouwers François Delanier en Philippe Baert, naar de plannen van architect Auguste Van Assche. 

Gent Sint-Niklaaskerk Orgel

Informatie Sint-Niklaaskerk

Openingstijden

De Sint-Niklaaskerk is van dinsdag tot en met zondag open van 10:00 tot 17:00 uur en op maandagen van 14:00 tot 17:00 uur.

Entreetickets

Je kunt de Sint-Niklaaskerk gratis bezoeken. Als je meer informatie wilt, dan kun je een rondleiding van 2 uur boeken voor € 105 (2023).